WWW.AIR-BAN.COM

แอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น แอลซีดี ไมโครเวฟ ทีวี เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำเย็น ดับเพลิง ราคาโรงงาน ส่งทั่วประเทศ

ศูนย์รวมเครื่องปรับอากาศชั้นนำ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้ง ราคาโรงงาน


-สินค้าใหม่แกะกล่อง รับประกันจากโรงงานผูู้็ผลิต
-จำหน่ายสินค้าในราคา ปลีก-ส่่่่่่่่่ง
-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083-2991034 ,089-2061016 ,02-5241234 ,02-5038158
-สำหรัีบบริษัทเอกชนที่ต้องการให้เราทำใบเสนอราคา ให้ทำใบสอบถามราคาสินค้ามาที่ Fax.02-5243208

 

 

Model : R-260
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-246
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-247
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-264
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-265
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ

 

Model : R-266
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-267
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-27P
Description : รุ่น ไลท์อัพ ไดอัล (Light-up Dail) PLATINUM SERIES ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ ผสานระบบดิจิตอลและระบบ อะนาล็อก (DIGI-ANA) เข้าไว้ ด้วยกัน มีความแม่นยำในการ ทำงานสูง ใช้งานง่ายด้วย สัญญาณไฟกะพริบ
 

 

Model : R-282
Description : รุ่น พิคเจอร์ ดิจิตอล (Pictorial Digital) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน โปรแกรมปรุงอาหาร อัตโนมัติด้วยเมนูรูปภาพ ใช้ งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมโปรแกรมละลายอาหาร แช่แข็งเร่งด่วนและระบบนิรภัย ปัองกันเครื่องทำงานจากเด็ก และผู้ไม่รู้วิธีใช้
 

 

Model : R-283
Description : รุ่น พิคเจอร์ ดิจิตอล (Pictorial Digital) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน โปรแกรมปรุงอาหาร อัตโนมัติด้วยเมนูรูปภาพ ใช้ งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมโปรแกรมละลายอาหาร แช่แข็งเร่งด่วนและระบบนิรภัย ปัองกันเครื่องทำงานจากเด็ก และผู้ไม่รู้วิธีใช้
 

 

Model : R-284
Description : รุ่น พิคเจอร์ ดิจิตอล (Pictorial Digital) ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน โปรแกรมปรุงอาหาร อัตโนมัติด้วยเมนูรูปภาพ ใช้ งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมโปรแกรมละลายอาหาร แช่แข็งเร่งด่วนและระบบนิรภัย ปัองกันเครื่องทำงานจากเด็ก และผู้ไม่รู้วิธีใช้
 

 

Model : R-29P
Description : รุ่น พิคเจอร์ ดิจิตอล (Pictorial Digital) PLATINUM SERIES ขนาดความจุ 22 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน โปรแกรมปรุงอาหาร อัตโนมัติด้วยเมนูรูปภาพ ใช้ งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมโปรแกรมละลายอาหาร แช่แข็งเร่งด่วนและระบบนิรภัย ปัองกันเครื่องทำงานจากเด็ก และผู้ไม่รู้วิธีใช้
 

 

Model : R-36P
Description : รุ่น พิคเจอร์ ดิจิตอล (Pictorial Digital) PLATINUM SERIES ขนาดความจุ 29 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน โปรแกรมปรุงอาหาร อัตโนมัติด้วยเมนูรูปภาพ ใช้ งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมโปรแกรมละลายอาหาร แช่แข็งเร่งด่วนและระบบนิรภัย ปัองกันเครื่องทำงานจากเด็ก และผู้ไม่รู้วิธีใช้
 

 

Model : R-46PS
Description : รุ่น พิคเจอร์ ดิจิตอล (Pictorial Digital) PLATINUM SERIES ขนาดความจุ 34 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน โปรแกรมปรุงอาหาร อัตโนมัติด้วยเมนูรูปภาพ ใช้ งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมโปรแกรมละลายอาหาร แช่แข็งเร่งด่วนและระบบนิรภัย ปัองกันเครื่องทำงานจากเด็ก และผู้ไม่รู้วิธีใช้
 

 

Model : R-362
Description : Description : รุ่น ไจแอนท์ (Giant) ขนาดความจุ 33 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน มีคุณสมบัติพิเศษ ในการปรุงอาหารอัตโนมัติ โปรแกรมละลายอาหารแช่ แข็งด่วน และโปรแกรมตุ๋น อาหาร สามารถปรุงอาหารโดย ใช้ระดับความร้อนต่างกันถึง 3 ระดับในครั้งเดียว พร้อม ระบบนิรภัย CHILD LOCK

 

Model : R-363P
Description : รุ่น ไจแอนท์ (Giant) PLATINUM SERIES ขนาดความจุ 33 ลิตร ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมการทำงานแบบ พิคเจอร์ ดิจิตอล มี 5 ระดับ ความร้อน มีคุณสมบัติพิเศษ ในการปรุงอาหารอัตโนมัติ โปรแกรมละลายอาหารแช่ แข็งด่วน และโปรแกรมตุ๋น อาหาร สามารถปรุงอาหารโดย ใช้ระดับความร้อนต่างกันถึง 3 ระดับในครั้งเดียว พร้อม ระบบนิรภัย CHILD LOCK
 

 

Model : R-652G
Description : รุ่น เมจิก กริลล์ (Magic Grill) ขนาดความจุ 17 ลิตร ทำงาน 3 ระบบภายในเครื่อง ระบบไมโครเวฟ ระบบย่าง และระบบผสม พร้อมโปรแกรม ย่างอาหารอัตโนมัติ โปรแกรม ปรุงอาหารอัตโนมัติ โปรแกรม นึ่ง ตุ๋น และอุ่นอาหารอัตโนมัติ มี 5 ระดับความร้อน สามารถ ตั้งระดับความร้อนต่างกันถึง 3 ระดับในครั้งเดียว
 

 

Model : R-7G89
Description : รุ่น เมจิก กริลล์ (Magic Grill) ขนาดความจุ 28 ลิตร ทำงานด้วยระบบ 2 plus 1 ระบบไมโครเวฟ ระบบย่าง และระบบผสม พร้อมโปรแกรม ย่างอาหารอัตโนมัติ โปรแกรม ปรุงอาหารและอุ่นอาหารอัต โนมัติ มี 5 ระดับความร้อน สามารถตั้งระดับความร้อน 4 ระดับภายในครั้งเดียว ให้ทำงาน อย่างต่อเนื่องได้
 

 

Model : R-988P
Description : รุ่น เพอร์เฟคชั่น (Perfection) ขนาดความจุ 28 ลิตร ทำงานด้วยระบบ 3 plus 1 ระบบไมโครเวฟ ระบบอบเกรียม ระบบย่าง และระบบผสม มีโปร แกรมปรุงอาหารและอุ่นอาหาร อัตโนมัติ ตั้งเวลาล่วงหน้าในการ ปรุงอาหาร โปรแกรมอุ่นอาหาร ด้วยระบบเซนเซอร์ พร้อมปุ่ม คำสั่งพิเศษ ให้คำแนะนำในการ ใช้งานและระบบนิรภัย CHILD LOCK หน้าแรก | สินค้า/บริการ | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา | copyright ©2003 Air Electric Ltd.,Part. All rights reserved - Power By Mindphp.com

>